Quran

  • Šta trebamo znati o Isau a.s.?

    Isa, kuten., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (suura), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (jae). Isa, kuten., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. Isa, kuten., je u Kur’anu opisan kaoDuh božiji“,…

Takaisin alkuun -painike