Fatiha

  • Kuran kao lijek za ljudska srca

    Svima nama poznato je da naš narod, kada prolazi pored mezarja, podiže ruke i uči Fatihu za umrle, siksi, iznad mezara umrlog uče ajete sure Fatiha. Šta si ti uradio za umrlog učeći ovu suru, jesi li ga barem spomenuo dok si

Takaisin alkuun -painike