Banka

  • Seventy thousand people will enter Paradise

    Question: SELAM ALEJKUM! JELI U OVOM DANAŠNJEM VAKTU HARAM RADITI ZA BANKU. IMAJUĆI U VIDU DA SVE BANKE FUNKCIONIŠU NA ZARADI KAMATE. ANSWER: Peace be upon you! Rad u bankama koje su bazirane na kamatnom sistemu, što je slučaj sa većinom današnjih banaka svugdje u

Back to top button