Audio

 • Telling about Nūh, alaihissalam

  After people are forgetting about Idris, alejhi salam, set out to worship his successors, Allah's slaves who were called Vedd, Suva, Yes, Jeuk and Nesr, and who themselves taught people true faith in the One God, moral im je počeo

 • Nuhovi a.s., sinovi – Ham, Sam, Jafes i Jam

  Nuhovi a.s. sons

  Nuhovi a.s., sons – Ham, Sam, Jafes i Jam. Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., said: „Nuh a.s., je imao trojicu sinova: Sam, Ham i Jafes, otac rimljana-bijelaca.“ (Sahih. Mustedrek, Hakim, br.4006.) Hasan rhm., prenosi od Semure r.a.,

 • Arabic (latin script)

  Kunut dua is a dua that is recited at the end of the Witr prayer and it is a sunnah. Vitr-namaz obično se klanja odmah poslije jacijskog sun-sunneta, iako ga je, po mogućnosti, bolje klanjati kasnije, iza pola noći. Ovaj namaz ima 3 rakyat. Prva dva rekata

 • In the name of Allah, Merciful, Compassionate

  Dvoje se ne razilaze oko toga da se obim oponašanja nevjernika u ovom našem vremenu proširio do te mjere da slično nije postojalo do sada, i razlozi toga nisu skriveni, a najvjerovatnije da je medijska otvorenost (read: bestidnost), sa svim svojim metodama,…

 • Allah is the Creator of everything and He governs everything. (Zumar, 62.)

  Thanks to Allah., Lord of all the worlds. Let's bring salawat and salam to the last messenger of Allah and beloved Muhammad s.a.w.s., to his companions, family and to all who lived and died with faith in their hearts. Brothers, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah is the Creator of everything and He governs everything. (Zumar, 62.)

  On je Davud ibn Isa. Bio je Allahov rob, poslanik i vladar na području Jerusalema. Nakon smrti Musa a.s. Izraelćani su bili bez svoga vladara oko 356g. Za to vrijeme su bili izloženi napadima Amalika i drugih susjednih naroda. Davud a.s je

 • Allah is the Creator of everything and He governs everything. (Zumar, 62.)

  Thanks to Allah., Lord of all the worlds. Let's bring salawat and salam to the last messenger of Allah and beloved Muhammad s.a.w.s., to his companions, family and to all who lived and died with faith in their hearts. Brothers, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah is the Creator of everything and He governs everything. (Zumar, 62.)

  Nakon smrti Sulejmana alejhi-s-selama među izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allah-ove poslanike ubijati i tada im je Allah dž.š. poslao Eremijja alejhi-s-selama kome je naredio da svome narudo jasno i glasno kaže da imaju srce ali ne shvačaju,…

Back to top button