Aqsa

  • History of the mosque (Aksa)

    Kako predaje govore u četvrtoj godini svoje vladavine, 539. godine po preseljenju Mūsāa, alaihissalam, Suleiman, alaihissalam, je počeo gradnju Bejtul-makdisa, Allahovoga svetog Mesdžida na istom mjestu gdje ga je nekad davno bio izgradio ili obnovio Jakub, alaihissalam. Iako je njegov otac već

Back to top button