A variety & He teaches

 • Kazivanje o Nūhu, alaihissalam

  Nakon što su ljudi zaboravljajući na Idrisa, alejhi selam, krenuli da obožavaju njegove nasljednike, Allahove robove koji su se zvali Vedd, Suva, Jegus, Jeuk i Nesr, a koji su i sami podučavali ljude istinskoj vjeri u Jednog Boga, moral im je počeo opadati. Kako i ne bi, kada

 • Nuhovi a.s., sinovi – Ham, Sam, Jafes i Jam

  Nuhovi a.s. sons

  Nuhovi a.s., sons – Ham, Sam, Jafes i Jam. Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., said: „Nuh a.s., je imao trojicu sinova: Sam, Ham i Jafes, otac rimljana-bijelaca.“ (Sahih. Mustedrek, Hakim, br.4006.) Hasan rhm., prenosi od Semure r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., u…

 • Abu Hurairah, Radiyallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, said: “Isa, sin Merjemin će sići kao pravedni vođa

  Šta će Isa alejhisselam činiti i šta će se desiti za vrijeme njegova vremena Nakon Isaovog, alejhi selam, silaska i nakon što ubije Dedždžala, ustabilit će se stanje muslimana. Pred Isaom, alejhi selam, će dakle biti nekoliko obaveza koje će trebati završiti. 1 Uspostavit će dini-islam i ljude

 • Kratka biografija Allahovog poslanika

  Kratka biografija Allahovog poslanika Muhammeda a.s. Birth of the Prophet There is no reliable information about the exact date of birth of the Messenger of Allah, peace be upon him., but many scholars agree that he was born in Mecca 570. Gregorian year, as an orphan, fatherless, and he lost his mother in early childhood. Potom ga je

 • Kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu

  Kako li je samo Uputa lijepa! I kako li je samo divna spoznaja Allaha, j.s.! Kako li je samo veličanstveno spoznati Jednog i Jedinog! Slavljen neka je Allah! Kako je samo čudno to što su se mnoga ljudska srca okrenula od Allaha, j.s.? The Exalted One said: “Zar nisi

 • A harbinger of Judgment Day

  A harbinger of Judgment Day: Poslušnost ženi a neposlušnost majci Kada čovjek bude neposlušan svojoj majci ili ocu i bude udovoljavao svojoj supruzi u griješenju i nepokornosti prema rođenoj majci ili ocu, to predstavlja jedan od predznaka Sudnjeg dana. Ovo je danas itekako česta pojava, i vidimo kako majka stanuje

 • What does Islam say about tolerance??

  Prepared and adapted by Safet Suljic… Od Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhase prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija. Allah će ga napojiti kišom, zemlja će dati plodove a imetak samo dobro, umnožiće se stoka, uzvisiće se ummet, živjeće

 • Projects and plans to destroy the Islamic Ummah

  Prepared and adapted by Safet Suljic… Bijeg od Dedždžala i udaljavanje od njega. The best abode is Makkah and Madinah, which we said the Dajjal will not enter. Musliman bi trebao u vremenu pojavljivanja Dedždžala udaljiti se od njega i njegovih sumnji i velikih natprirodnosti koje će

Back to top button