Adab

  • Islamische Moral und Verhalten

    Sigurno da je pitanje morala, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je,…

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"