Fatwas & Vorschriften

Niesen im Gebet

Kada neko kihne, lijepo je da se zahvali Allahu

Kada neko kihne, lijepo je da se zahvali Allahu i kaže “elhamdulillah”, kao što je potvrđeno u sunnetu, ali ako se to desi u namazu, da li će isto tako postupiti?

Da li će se onaj ko kihne u namazu zahvaliti Allahu izgovarajući “elhamdulillahili ne, da li će to učiniti glasno ili u sebi, ima li razlike ako se radi o obaveznom farz ili dobrovoljnom nafila-namazu, pitanja su u pogledu kojih se islamski pravnici razilaze.

Prema jednom mišljenju, haram je glasno izgovoriti “elhamdulillahonom ko kihne za Zeit Gebet, drugi učenjaci smatraju da je to pokuđeno, a nema smetnje ako bi to bilo samo u mislima, bez izgovaranja jezikom. Odabrano je treće mišljenje prema kojem je onom ko kihne za Zeit namaza propisano da se zahvali Allahu tako da izgovori “elhamdulillahu sebi, pokrećući jezik bez podizanja glasa, kako ne bi ometao druge klanjače, svejedno radilo se o obaveznomfarz ili dobrovoljnomnafila-namazu.

Ovo mišljenje temelji se na hadisu u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sagte: “Kada neko od vas kihne, neka kaže: ‘Elhamdulillah'” (Buhari, 6224), Weil Hadith svojim općim značenjem obuhvata i stanje namaza. Izravniji dokaz u vezi s ovim pitanjem jeste predaja u kojoj se navodi da je Rifaa b. Rafi, Radiyallahu anhu, sagte: “Klanjao sam za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam kihnuo i rekao: ‘Hvala Allahu neizmjerno, iskreno, blagoslovljeno, trajno kako to moj Gospodar voli i kako je On zadovoljan!’ Pošto Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, završi Namaz, okrenu se i upita: ‘Ko je govorio u namazu?’ Kako niko ne prozbori, Prophet, sallallahu alejhi ve sellem, ponovi pitanje još dva puta, pa ja rekoh: ‘Ja sam, Allahov Poslaniče’, a on kaza: ‘A kako si rekao?’ ‘Rekao sam: Hvala Allahu neizmjerno, iskreno, blagoslovljeno, trajno kako to moj Gospodar voli i kako je On zadovoljan!’ Herold des Glaubens, sallallahu alejhi ve sellem, na to reče: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, trideset i nekoliko meleka natjecalo se koji će se prvi (s tim riječima) uspeti (na nebesa)!'” (Ebu David, Br. 773, Tirmidhi, Br. 404, Nesai, Br. 931. Hadith je hasen po ocjeni Tirmizija.) Hadith sličnog značenja bilježi Buhari u svojoj zbirci vjerodostojnih hadisa, međutim ne spominje da je to rekao nakon kihanja, nego nakon što se podigao sa rukūa. Dvije predaje mogu se uskladiti ako kažemo da je kihanje bilo za Zeit dok se podizao sa rukūa, pa je te riječi izgovorio nakon kihanja i nakon rukūa. To je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čuo, odobrio i pohvalio, što ukazuje na propisanost takvog postupka.

Kada neko kihne u namazu i kaže “elhamdulillahklanjaču pored njega nije dozvoljeno da mu kaže: “Jerhamukallah! — Allah ti se smilovaokao što je inače propisano van namaza, jer to je govor usmjeren čovjeku, tako da za Zeit namaza nije dozvoljen. Na to ukazuje predaja Muavije b. Hakema es-Sulemija, Radiyallahu anhu, u kojoj kazuje: “Dok sam klanjao za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, neki čovjek kihnu te mu rekoh: ‘Allah ti se smilovao!’, a Personen me prostrijeliše pogledima. ‘Teško meni, zašto me tako gledate?!’, upitah. Na to oni počeše da udaraju rukama po svojim bedrima, pa kad shvatih da me ušutkuju, ušutio sam. Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, draži mi je i od oca i od majke, erledigt Namaza nikada, ni prije ni poslije njega, nisam vidio boljeg učiteljaAllaha mi, niti se namrgodio na mene, niti me udario, niti me izgrdio, samo je rekao: ‘U namazu nije dopušteno ništa govoriti. Namaz je samo slavljenje i veličanje Allaha, i učenje Kur’ana.'” (Muslim, Br. 537)

Ukoliko se kihanje desi za Zeit obavljanja prirodne potrebe, pokuđeno je izgovoriti “elhamdulillah”, ali ne smeta da se izgovori u mislima bez pokretanja jezika. Gesandter Allahs, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Ne volim spominjati Uzvišenog Allaha kad nisam čist”, ili je kazao: „…kad nisam pod abdestom” (Ebu David, Br. 17. Hadith ist sahih po ocjeni šejha Albanija). (Sehen: El-Mevsuatul-fikhijjetul-kuvejtijja, 10/275–276; Fetaval-ledžnetid-daima, 26/113)

Unbesetzt | Medien
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"