Akšam

  • Hvordan man beder aftenbønnen

    Akšamski sunnet prije i nakon farza Sunnet Allahovog Poslanika, Gud velsigne dig og sælge dem, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati dva rekata nafile, a koji nisu sastavni dio dvanaest potvrđenih rekata, i da se nakon akšamskog farza klanjaju dva rekata nafile,…

Tilbage til toppen knap