Narodi

  • Vyprávění o poslancích jako vodítko a poučení

    Stalo se tak před vydáním Tóry, neboť Nejvyšší říká v překladu významu: „Dali jsme Musovi Knihu, nakon što smo uništili drevne narode.” (El-Kasas, 43) Ibn Džerir, Ibn Ebi Hatim i El-Bezzar od Awfa el-A’rabijja prenose, a on od Ebu Nadreta, A…

Tlačítko Zpět nahoru