Musa

 • Gospodar je vaš rekao:Pozovite Me i zamolite, Ja ću vam se odazvati! Zbilja, oni koji se ohole pred time da Mi robuju - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi

  Veliko kur’ansko kazivanje u kome se govori o Musau, tak jako., je i kazivanje koje se navodi u suri Al-Kahf. Pogledamo li ovo kazivanje, nećemo moći shvatiti u kojem se tačno periodu Musaovog života desio ovaj događaj. To može biti događanje koje se,…

 • Vyprávění o poslancích jako vodítko a poučení

  Nakon potapanja u moru Faraona i njegovih vojnika, Musa, tak jako., je, zajedno sa svojim narodom, krenuo prema mjestu na kome će biti sigurni. nicméně, u toku tog putovanja pojavili su se alameti koji su pokazivali da su, u pogledu vjere, većina sinova

 • Mluvíme o Musovi, tak jako. životu i poslanstvu

  Prilikom primanja objave na brdu Turu, Alláh, . s., je Musau saopćio radosnu vijest da će, kao izraz Svoje dobrote, njegova brata Haruna učiniti njegovim pomoćnikom. A po tom, Alláh, . s., je Musaa podsjetio na blagodati koju mu je ranije podario:…

 • Mluvíme o Musovi, tak jako. životu i poslanstvu

  U Kur’anu se, u vezi sa Musaom, tak jako., prenosi slijedeći događaj: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć

 • Mluvíme o Musovi, tak jako. životu i poslanstvu

  Musa, tak jako., je, kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, došao na svijet u jednom veoma haotičnom okruženju. u žvitnoj opasnosti bio je čak i u trenutku samog rođenja. Faraonovom naredbom, sva novorođena muška djeca su ubijana, A, radi robovanja, u životu

 • Hvaljen neka si “– rekoše oni ” mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri (Qur'an, 2: 32)

  U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava. Objašnjava se njihovo ponašanje prilikom pozivanja, poteškoće na koje su nailazili i načini njihovog rješavanja te uzoran moral. Ono što su doživljavali vjerovjesnici Allah, . s., navodi u Kur’anu da bi ljudi uzeli

 • Mluvíme o Musovi, tak jako. životu i poslanstvu

  Upoznaj mjesto u kojem je Musa, tak jako., živio deset godina Vrlo malo ljudi zna za mjesto gdje je poslanik Musa, tak jako., živio prije nego je postao Allahov poslanik i poslan u misiju dostavljanja vjere faraonu i njegovom narodu, a još je manje

 • Mluvíme o Musovi, tak jako. životu i poslanstvu

  Zar istinska ljubav nije, kako jedna plemenita mudrost reče, davanje (ako zaista nekog voliš, to dokazuješ time što mu daješ ono što on od tebe potražuje) – pa zar onda mogu voljeti Allaha, a ne činiti ono što mi je naredio i

Tlačítko Zpět nahoru