Narodi

  • Разказ за народните представители като ръководство и урок

    Това се случи преди публикуването на Тората, защото Всевишният казва в превода на значението: „Дадохме на Муса Книгата, nakon što smo uništili drevne narode.” (El-Kasas, 43) Ibn Džerir, Ibn Ebi Hatim i El-Bezzar od Awfa el-A’rabijja prenose, a on od Ebu Nadreta, и…

Бутон за връщане в началото