Akšam

  • Как се кланя вечерната молитва

    Akšamski sunnet prije i nakon farza Sunnet Allahovog Poslanika, Господ да те благослови и да ги продадеш, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati dva rekata nafile, a koji nisu sastavni dio dvanaest potvrđenih rekata, i da se nakon akšamskog farza klanjaju dva rekata nafile,…

Бутон за връщане в началото